My Cart

Good Choice! Here are your products:

Your cart is empty
Select your Store

Polityka prywatności

Introduction

Firma Paul Valentine zobowiązuje się do poszanowania i ochrony Twojej prywatności. Naszym celem jest jasne informowanie o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak je chronimy.

Poniższa Polityka prywatności (wraz z naszym Regulaminem, innymi dokumentami w nim przywołanymi, a także Polityką plików cookie) przedstawia w skrócie to, w jaki sposób możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe.

Mamy głęboką nadzieję, że poświęcisz czas na zapoznanie się z tymi informacjami, jako że naszym jedynym celem jest dbałość o Twoją prywatność. Pamiętaj, że możesz w dowolnym momencie zarządzać swoimi danymi i chronić swoją prywatność, na przykład przeglądając i edytując swoje dane na koncie lub kontrolując, jakie rodzaje plików cookie są używane, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową.

O firmie Paul Valentine

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej https://www.paul-valentine.com, wszystkich jej domen podrzędnych i oficjalnej aplikacji (określanych danej jako „Strona internetowa”), a nadzór nad nią sprawuje Paul Valentine GmbH, firma działająca na podstawie prawa Niemiec, zarejestrowana pod numerem HRB 732583, z siedzibą pod adresem Glücksteinallee 7, 68163 Mannheim, Niemcy

Odpowiedzialny dział:

Paul Valentine GmbH

Glücksteinallee 7

68163 Mannheim

Kontakt: privacy@paul-valentine.com

Przepisy i regulacje

Dane, które zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy, są gromadzone zgodnie z:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli „RODO”);

 • niemiecką ustawą o ochronie danych.

Zasady

Niniejsza Polityka opiera się na następujących zasadach:

 • dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i transparentnie;

 • dane osobowe powinny być gromadzone wyłącznie dla określonych, jasnych i zgodnych z prawem celów, a nie mogą być przetwarzane w sposób sprzeczny z tymi celami;

 • dane osobowe powinny być odpowiednie, istotne i ograniczone do takich, które są konieczne do przetwarzania;

 • dane osobowe powinny być dokładne, a tam, gdzie to konieczne, aktualizowane z dołożeniem wszelkich starań w celu ich niezwłocznego usunięcia lub sprostowania;

 • dane osobowe powinny być przechowywane w takiej formie, aby można było zidentyfikować osobę, której te dane dotyczą, tylko tak długo, jak to jest konieczne ze względu na ich przetwarzanie;

 • dane osobowe powinny być przetwarzane w taki sposób, który zapewnia ich odpowiednie bezpieczeństwo;

 • dane osobowe nie powinny być udostępniane innym stronom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to konieczne w celu świadczenia przez nie usług na podstawie umowy;

 • osoby, których dotyczą dane, muszą z łatwością korzystać ze swoich praw.

Czemu służy niniejsza polityka prywatności?

Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystywane do identyfikowania Ciebie lub kontaktowania się z Tobą.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) dane osobowe oznaczają: „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

Choć zbieramy dane osobowe, nigdy nie będziemy zbierać wrażliwych danych osobowych o Tobie. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) UE klasyfikuje wrażliwe dane osobowe jako „informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, które służą jednoznacznemu zidentyfikowaniu osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.”

Gdy używasz naszej strony i/lub kupujesz u nas, możemy zbierać różne informacje. W każdym wypadku jesteśmy zobowiązani zapewnić, że informacje, które otrzymujemy i przetwarzamy, są stosowne do poniższych celów.

1. Gdy tworzysz konto

1a) Cele: Aby utworzyć konto

Informacje, których możemy używać: Adres e-mail

Podstawy prawne przetwarzania: Do realizacji naszych uzasadnionych interesów*: Paul Valentine musi nadać Ci dostęp do zawartości i aktualizacji oraz zapewnić skuteczne działanie naszej strony

1b) Cele: Aby zarejestrować informacje konieczne przy ukończeniu zakupu

Informacje, których możemy używać: Imię i nazwisko; Numery telefonów; Adres rozliczeniowy; Adres wysyłki

Podstawy prawne przetwarzania: Do realizacji naszych uzasadnionych interesów*: Rejestrując te informacje, usprawnimy i ułatwimy Tobie zakupy. Nie musisz jednak podawać teraz żadnych informacji!

1c) Cele: Aby zarządzać swoim kontem i ułatwić proces zakupu

Informacje, których możemy używać: Odwiedzane i polubione produkty

Podstawy prawne przetwarzania: Do realizacji naszych uzasadnionych interesów*: Możliwość przeglądania przedmiotów, które odwiedziłeś i polubiłeś usprawni Twoje doświadczenie zakupów

1d) Cele: Aby sprawdzić historię zamówień

Informacje, których możemy używać: Historia zamówień

Podstawy prawne przetwarzania: Wykonywanie kontraktu między Tobą a Paul Valentine: To po prostu historia wcześniej wykonanych zamówień

2. Kiedy dokonujesz zakupu

2a) Cele: Do umożliwienia Ci dokonywania zakupów i otrzymywania zamówień, a także do wykrywania oszustw i zapobiegania im

Informacje, których możemy używać: Adres e-mail; Imię i nazwisko; Numer telefonu; Adres wysyłki; Adres rozliczeniowy

Podstawy prawne przetwarzania: Wykonywanie kontraktu między Tobą a Paul Valentine: Jeśli nie mamy dostępu do tych danych, nie możemy wysłać Ci zamówienia

Do realizacji naszych uzasadnionych interesów*: Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze. Pomoże nam analizować problemy związane z bezpieczeństwem oraz nadużyciami i zapobiegać im.

Ponadto jesteśmy prawnie zobowiązani do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa stosownego do ryzyka związanego z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

2b) Cele: Do otrzymywania aktualizacji dotyczących zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub naszej aplikacji. Do otrzymywania korespondencji marketingowej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS

Informacje, których możemy używać: Numery telefonów; Adres e-mail

Podstawy prawne przetwarzania: Wykonywanie umowy zawartej pomiędzy Tobą a firmą Paul Valentine: Nie otrzymując aktualizacji, skąd będziesz wiedzieć, kiedy zamówienie zostanie dostarczone?

Do realizacji naszych uzasadnionych interesów*: Po dokonaniu pierwszego zakupu będziesz otrzymywać newslettery z informacjami o naszych świetnych ofertach. Nie musisz się martwić! Możesz z łatwością zrezygnować z tego w dowolnym momencie.

2c) Cele: Do powiadamiania Cię o zmianach dotyczących naszych usług

Informacje, których możemy używać: Adres e-mail

Podstawy prawne przetwarzania: Do realizacji naszych zobowiązań prawnych i naszych uzasadnionych interesów*: Musimy mieć możliwość poinformowania Cię o zmianach dotyczących naszych informacji prawnych

2d) Cele: Do otrzymywania od Ciebie płatności oraz zarządzania zwrotami pieniędzy i rekompensatami, a także do wykrywania oszustw i zapobiegania im

Informacje, których możemy używać: Szczegółowe dane płatności

Podstawy prawne przetwarzania: Wykonywanie kontraktu między Tobą a Paul Valentine: Musimy mieć pewność, że wysyłamy i zwracamy pieniądze właściwej osobie!

Do realizacji naszych uzasadnionych interesów*: Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze. Pomoże nam analizować problemy związane z bezpieczeństwem oraz nadużyciami i zapobiegać im.

Ponadto jesteśmy prawnie zobowiązani do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa stosownego do ryzyka związanego z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

3. Kiedy kozystasz z naszej strony internetowej

3a) Cele: Do subskrypcji naszych newsletterów i otrzymywania informacji, wiadomości oraz ofert o naszych produktach

Informacje, których możemy używać: Adres e-mail

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda: Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów

3b) Cele: Do informowania lub przypominania o wykonywanych czynnościach, których nie dokończono (niedokończone zamówienia, porzucone koszyki)

Informacje, których możemy używać: Adres e-mail

Podstawy prawne przetwarzania: Do realizacji naszych uzasadnionych interesów*: Pomaga nam poprawić Twój komfort użytkowania

3b) Cele: A) Do prowadzenia, aktualizowania, utrzymywania, ulepszania i ochrony naszej strony internetowej, działalności i usług B) Do dostarczania istotnych treści na stronie internetowej i w reklamach online

Informacje, których możemy używać: Dane gromadzone, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie na naszej stronie internetowej.

Podstawy prawne przetwarzania: A) Do realizacji naszych uzasadnionych interesów*: Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze. Pomoże nam analizować problemy związane z bezpieczeństwem oraz nadużyciami i zapobiegać im, zapewniając Ci największy możliwy komfort użytkowania naszej strony internetowej

Jesteśmy także prawnie zobowiązani do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa stosownego do ryzyka związanego z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Ponadto tego typu pliki cookie pomogą nam poprawić Twój komfort podczas dokonywania zakupów

B) Do realizacji naszych uzasadnionych interesów*: Do świadczenia spersonalizowanych usług, poprawy Twojego komfortu podczas dokonywania zakupów oraz rozwijania naszej działalności

4. Kiedy kontaktujesz się z nami

4a) Cele: Do kontaktowania, komunikowania się z Tobą i zarządzania wszystkimi zapytaniami za pośrednictwem poczty e-mail, czatu na żywo, telefonu i mediów społecznościowych.

Innymi słowy: by zapewnić najlepszą na świecie obsługę klienta

Informacje, których możemy używać: Imię i nazwisko; Adres e-mail; Numer telefonu; Historia korespondencji; Dane zamówienia; Adres wysyłki; Dane płatności

Podstawy prawne przetwarzania: Wykonywanie kontraktu między Tobą a Paul Valentine: Zawsze chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące zamówień.

I jeśli nie złożyłeś jeszcze zamówienia, w naszym uzasadnionym interesie leży zebranie tych informacji, aby być stanie Ci pomóc.

4b) Cele: Aby zweryfikować Twoją tożsamość, gdy na podstawie swoich praw zażądasz dodatkowych informacji

Informacje, których możemy używać: Dokumenty identyfikujące

Podstawy prawne przetwarzania: Mamy prawny obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem przez nas informacji o osobach fizycznych. Przed ujawnieniem Twoich danych, musimy być w stanie zweryfikować tożsamość. Nie chciałbyś, żeby te informacje wpadły w niepowołane ręce

5. Kiedy bierzesz udział w naszych konkursach

5a) Cele: Aby sprawnie i bezbłędnie zarządzać konkursami (kontakt z uczestnikami, identyfikacja uczestników, dostarczanie nagród)

Informacje, których możemy używać: Dane kontaktowe takie jak adres e-mail, imiona i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy

Podstawy prawne przetwarzania: Wykonywanie kontraktu między Tobą a Paul Valentine: Jeśli nie możemy użyć informacji, które zostały podane, jak możesz wygrać?!

*Kiedy powołujemy się na „uzasadnione interesy”, Paul Valentine zawsze spełnia następujące wymagania:

 • Musimy przetwarzać te informacje do realizacji celów naszych uzasadnionych interesów lub osób trzecich, którym je ujawniamy;

 • Powyższe interesy muszą być zrównoważone z Twoimi interesami. Warunek „uzasadnionego interesu” nie zostanie spełniony, jeśli przetwarzanie jest nieuzasadnione ze względu na jego szkodliwy wpływ na prawa i wolności lub uzasadnione interesy. Uzasadnione interesy Paul Valentine nie muszą być zgodne z interesem jednostki, aby warunek ten został spełniony. Jednakże w przypadku poważnej rozbieżności spornych interesów, Twój uzasadniony interes zawsze będzie na pierwszym miejscu.

Komunikacja marketingowa

Jeśli dokonasz zakupu lub dobrowolnie podasz nam swój adres e-mail, otrzymasz wiadomości marketingowe e-mailem i/lub przez SMS.

Te wiadomości marketingowe mają na celu jedynie informowanie o naszych aktualnych i następnych ofertach.

Oczywiście w dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.

Jak się wypisać z otrzymywania powiadomień marketingowych?

1. SMS
 • Postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu wiadomości SMS

 • Kontaktując się z naszym Punktem Obsługi Klienta

2. NEWSLETTER
 • Klikając link z rezygnacją podany pod koniec wiadomości e-mail

 • Kontaktując się z naszym Punktem Obsługi Klienta

Wykorzystywanie danych w celach reklamowych

Wykorzystujemy dane zebrane podczas Twojej wizyty, aby tworzyć banery i reklamy, kiedy odwiedzasz inne strony internetowe. Reklamy te są tworzone przy pomocy pikseli i w oparciu o dane, które posiadamy na Twój temat (np. historia wyszukiwania). To dlatego właśnie będą Ci wyświetlane reklamy pasujące do tematów, które przeglądałeś na naszej stronie.

Wszystkie dane wykorzystane do tworzenia tych reklam są anonimizowane, nigdy nie używamy w tym celu danych, które mogłoby umożliwić Twoją identyfikację.

Udostępnianie twoich danych

Twoich danych osobowych nigdy nie będziemy sprzedawać żadnym stronom trzecim.

Możemy jednak udostępniać Twoje dane osobowe firmom, które są ekspertami w swojej dziedzinie i pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, działalności lub obsługiwaniu Ciebie.

Nie musisz się jednak martwić! Każdy z naszych dostawców usług został przez nas wybrany ze względu na swoją zdolność do świadczenia określonych potrzebnych nam usług, co obejmuje zdolność do przetwarzania danych osobowych. Wszyscy ci dostawcy zapewniają wystarczające gwarancje na wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do spełnienia wymagań RODO i naszych własnych wymagań.

Twoje dane osobowe udostępniamy w następujących przypadkach:

 • Członkom naszej grupy, czyli naszym spółkom zależnym oraz naszej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym;

 • W przypadku sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek działalności lub aktywów dane mogą zostać ujawnione potencjalnemu sprzedającemu lub nabywcy takiej działalności lub aktywów;

 • Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszego Regulaminu i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Paul Valentine, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego;

 • Jeśli przetwarzamy dane w imieniu klienta;

 • Firmom w celu realizacji jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy z Tobą lub nimi, a która pomaga nam odpowiednio świadczyć nasze usługi. Mogą to być dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie lub nasze magazyny.

 • Innym firmom świadczącym profesjonalne usługi, takich jak dostawcy hostingu witryn, agencje reklamowe/marketingowe i dostawcy usług analitycznych lub wyszukiwarek, którzy pomagają nam uruchomić, ulepszać i optymalizować naszą Stronę Internetową lub pomagają nam przechowywać Twoje dane.

 • Za twoją wyraźną zgodą.

Przepłw twoich danych osobowych poza europejskim obszarem gospodarczym

W przypadku, gdy zewnętrzny usługodawca ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zawsze upewniamy się, że transfer danych osobowych będzie chroniony odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa, czyli z wykorzystaniem standardów ochrony danych przyjętych bądź zatwierdzonych przez Komisję Europejską, gdy organ zajmujący się ochroną danych osobowych uważa, że państwo trzecie nie posiada odpowiednich regulacji w sprawie ochrony danych osobowych, które są określone w programie Tarczy Prywatności.

Jakie są twoje prawa?

W każdym momencie, gdy jesteśmy w posiadaniu Twoich danych osobowych, Twoje prawa są następujące:

Prawo do informacji

Jak wspieramy twoje prawa:

Naszym celem jest, aby jak najprościej wyjaśnić jak używamy i przetwarzamy Twoje dane. Łatwo znajdziesz Politykę prywatności w różnych miejscach naszej strony i aplikacji. Możesz poprosić o kopię PDF tej Polityki, kontaktując się z nami.

Prawo dostępu

Jak wspieramy twoje prawa:

Masz prawo poprosić o kopię informacji na swój temat, które przechowujemy Proszę pamiętać, że istnieją wyjątki od tego prawa. Możemy nie mieć możliwości udostępnienia Ci wszystkich informacji, jeśli na przykład udostępnienie takich informacji ujawniłoby także dane osobowe innej osoby, jeśli zgodnie z prawem nie możemy przekazać takiej informacji lub jeśli Twoja prośba jest wyraźnie bezpodstawna lub nadmierna.

Prawo do sprostowania danych

Jak wspieramy twoje prawa:

Masz prawo sprostowania przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Będziesz mógł sprostować/edytować informacje, które o Tobie przechowujemy w swoich ustawieniach konta.

Prawo bycia zapomnianym

Jak wspieramy twoje prawa:

W pewnych okolicznościach (np. jeśli nie mamy prawnej podstawy do dalszego przechowywania danych) możesz poprosić o usunięcie tych danych z naszej bazy.

Prawo ograniczenia przetwarzania

Jak wspieramy twoje prawa:

Pod pewnymi warunkami masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych.

Prawo przekazywania danych

Jak wspieramy twoje prawa:

Masz prawo do przeniesienia danych, które przechowujemy na Twój temat do innej organizacji w bezpieczny sposób.

Prawo to dotyczy tylko danych personalnych przechowywanych przez Paul Valentine, które muszą być przechowywane przez Paul Valentine na mocy zgody lub w celu dotrzymania warunków umowy, zaś ich przetwarzanie jest wykonywane automatycznie.

Prawo do sprzeciwu

Jak wspieramy twoje prawa:

Masz prawo do sprzeciwu wobec pewnych typów przetwarzania danych, jak na przykład bezpośredni marketing. Możesz wypisać się z naszych newsletterów w każdej chwili i natychmiastowo, klikając link do wypisania podany na końcu naszych newsletterów.

Prawo do wycofania zgód

Jak wspieramy twoje prawa:

Jeśli dałeś firmie Paul Valentine swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych, masz prawo wycofać tę zgodę w każdej chwili.

Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorującego

Jak wspieramy twoje prawa:

Na wypadek gdyby Paul Valentine nie udzielił właściwej odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, masz prawo wnieść zażalenie do Urzędu Nadzorującego Urzędem Nadzorującym firmę Paul Valentine jest Szwedzki Urząd Ochrony Danych (DPA) Ich dane kontaktowe znajdziesz tutaj https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html

Możesz także składać reklamacje do ICO (Information Commissioner's Centre) Ich dane kontaktowe znajdziesz tutaj:https://ico.org.uk/concerns/

Aby otrzymać informacje o przechowywanych danych wymagana będzie autoryzacja

Kiedy wymagasz dostępu do swoich danych, jesteśmy zobligowani do wykorzystania wszelkich uzasadnionych środków, aby potwierdzić Twoją tożsamość zanim dane zostaną udostępnione. Środki te służą wyłącznie ochronie Twoich informacji i minimalizowaniu ryzyka oszustw, kradzieży lub nieautoryzowanego dostępu do twoich informacji.

W związku z tym uprzejmie prosimy o przesłanie nam oryginałów lub certyfikowanych kopii następujących dokumentów: paszport, dowód osobisty, akt urodzenia lub prawo jazdy. Jeden z powyższych dokumentów jest niezbędny do wnioskowania o udostępnienie danych osobowych.

Dołożymy starań, aby udzielić odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca. Jeśli zechcesz skorzystać z jednego z powyższych praw, prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jak długo przechowujemy twoje dane?

Twoje dane osobiste przechowujemy tak długo, jak posiadasz u nas konto oraz tak długo, jak jest to niezbędne do wywiązania się z naszych prawnych/regulacyjnych obowiązków, rozwiązywania sporów, zapobiegania oszustwom oraz nadużyciom i egzekwowania postanowień naszych regulaminów.

Kiedy nie będziemy już musieli przechowywać Twoich danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, tak abyś nie mógł zostać po nich zidentyfikowany.

Wszystkie informacje finansowe, z których kiedyś korzystaliśmy i już ich nie potrzebujemy, niszczymy w sposób bezpieczny.

W jaki sposób zabezpieczone są twoje dane osobowe?

Firma Paul Valentine będzie podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu ochrony Twoich danych osobowych. Korzystamy z najnowszych standardów branżowych i środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie SSL/TLS, aby chronić dane użytkownika i dane osobowe.

Naszym celem jest wdrożenie wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa stosownie do ryzyka związanego z przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych. Wprowadziliśmy procedury bezpieczeństwa w celu zagwarantowania poufności, integralności, dostępności i niezawodności naszych systemów przetwarzania i usług dostarczanych przez inne firmy, jak również możliwości przywrócenia dostępności i dostępu do danych osobowych w odpowiednim czasie w przypadku wystąpienia awarii o charakterze fizycznym lub technicznym.

Twoje dane są zawsze przechowywane w bezpiecznym miejscu, a nasz personel jest szkolony w zakresie najlepszych praktyk dotyczących danych osobowych i musi podpisać zobowiązanie o zachowaniu poufności.

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i edytować je po zalogowaniu się do konta. Aby się zalogować, musisz znać swoje dane uwierzytelniające – adres e-mail i hasło. Nie ma możliwości uzyskania dostępu do danych osobowych bez znajomości danych logowania, dlatego żadna nieupoważniona osoba nie ma do nich dostępu. W związku z tym prosimy o zachowanie swojego hasła w tajemnicy i nieujawnianie go nikomu (nawet znajomej osobie!). Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że nie znasz swojego loginu lub że ktoś inny uzyskuje dostęp do Twojego konta, natychmiast nas o tym poinformuj.

Linki do innych stron internetowych lub mediów społecznościowych

Nasza witryna lub newslettery mogą okazjonalnie zawierać linki do i z innych stron internetowych naszych partnerów, reklamodawców i podmiotów współpracujących. Zwróć uwagę, że niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej strony internetowej. Jeśli odwiedzasz jakąkolwiek z tych stron internetowych, sugerujemy zapoznanie się z jej polityką prywatności, jako że my nie ponosimy odpowiedzialności za jej treść.

Jak skontaktować się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i / lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami online, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@paul-valentine.com lub wyślij list do Paul Valentine GmbH, Ochrona danych, Glücksteinallee 7, 68163 Mannheim, Niemcy.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą Politykę prywatności. Będziemy publikować wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio przez e-mail, abyś mógł przejrzeć zmiany. Prosimy o częste sprawdzanie, aby zobaczyć wszelkie aktualizacje lub zmiany w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w kwiecień 2021 r.