My Cart

Good Choice! Here are your products:

Your cart is empty
Select your Store

Odcisk

(adres zwrotu i wymiany jest różny!)

Paul Valentine GmbH
Glücksteinallee 7
68163 Mannheim
Niemcy

E-mail: hello@paul-valentine.com
Zapytania B2B: b2b@paul-valentine.com

Dyrektor zarządzający: Paul Franzreb, Marlene Franzreb
Urząd rejestracji: Amtsgericht Mannheim
Numer rejestracyjny firmy: HRB 732583

Numer VAT: DE322085189

Kontakt:
+44 808 164 1009

Paul Valentine GmbH przyjmuje Państwa zamówienia na podstawie obowiązującego regulaminu. W momencie składania zamówienia obowiązują aktualnie istniejące zasady. Nie uznajemy warunków odbiegających od tych zasad, chyba że zostaną one potwierdzone na piśmie.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treść

Treści zawarte na naszej stronie zostały przygotowane z największą uwagą. Pomimo tego, nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność naszych treści. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści zawarte na tych stronach, zgodnie z obowiązującym prawem i na podstawie przepisu §7 podpunkt 1 TMG. Zgodnie z przepisami od §8 do §10 TMG, jako dostawca usług nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za monitorowanie przetwarzanych i przechowywanych informacji lub za sprawdzanie ich pod kątem nielegalnych działań. Zobowiązania do usunięcia lub zakazu wykorzystywania informacji zgodnie z przepisami prawnymi pozostają nienaruszone. Jakakolwiek odpowiedzialność w tym zakresie występuje jednak wyłącznie od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym przypadku naruszenia prawa. Gdy tylko dojdą do nas informacje o przypadku naruszenia prawa, jesteśmy zobowiązaniu do natychmiastowego usunięcia danej treści.

Odpowiedzialność za hiperłącza

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do zewnętrznych portali stron trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie możemy przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności za treści należące do stron trzecich. Odpowiedni dostawcy lub administratorzy tych stron są w każdym przypadku odpowiedzialni za swoje treści. Strony internetowe, do których udostępniamy odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem potencjalnych naruszeń prawa w chwili tworzenia danego odnośnika. W czasie tworzenia danego odnośnika żadne nielegalne treści nie zostały rozpoznane. Nie można jednak oczekiwać, że treść tych stron będzie podlegać ciągłej kontroli bez konkretnych sygnałów o możliwości naruszenia prawa. Konkretne odnośniki zostaną natychmiast usunięte, gdy tylko dowiemy się o naruszeniu prawa.

Prawo autorskie

Treści i prace przedstawione na tych stronach internetowych i przygotowane przez administratora tych stron podlegają prawu autorskiemu obowiązującemu na terenie Niemiec. Reprodukcja, adaptacja, dystrybucja lub jakikolwiek rodzaj wykorzystywania tych treści poza granicami prawa autorskiego powinny za każdym razem wymagać wcześniejszego otrzymania pisemnego pozwolenia autora lub twórcy. Kopie i pliki do pobrania mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. O ile treść tej strony nie została utworzona przez wydawcę i/lub operatora tej witryny, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są wskazane jako takie. Jeśli nadal masz powód, by sądzić, że nastąpiło naruszenie praw autorskich pomimo podjętych środków zapobiegawczych, uprzejmie prosimy o kontakt z nami w tej sprawie. Gdy tylko zostaniemy poinformowani o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy wskazane treści.

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2020